TTK 882-2/b maddesine göre, CMR Konvansiyonu ile benzer bir şekilde, ‘’gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının, net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.’’ şeklindedir. Dolayısı ile Yurt içi Taşıyıcı mesuliyeti, uluslararası taşımalarda olduğu gibi, belirli esaslar ile sınırlandırılmıştır.